Dílny na míru.

Pod slovem bubenická dílna si člověk představí pár lidí hrajících na nějaké bicí nástroje pod taktovkou lektora… ne vždy tomu tak musí být.

 

Příklady uskutečněných dílen na míru

S žáky ZŠ Černý Důl jsme po osmi zkouškách (které probíhaly 2x týdně) nacvičily hudební vystoupení v délce 27 minut. Toto vystoupení jsme poté prezentovali na akci Den Městyse 2016.

Při projektu Obecná škola v Pardubicích jsme používali věci běžně dostupné studentům při hodinách (pravítka, tužky, knihy, lavice, ukazovátko, atd.) a pomocí těchto „nástrojů“ jsme hráli rozličné rytmy včetně zkoušení u tabule a domácích úkolů. Projekt byl určen pro studenty pardubického Gymnázia jako netradiční hudební výchova.

Při křtu knihy Černá Kronika Posla z Podhoří, kterou ilustroval známý hudebník F.J.Palme, jsme hráli na psací stroj s doprovodem 6-ti řad obecenstva. Obecenstvo koordinovaně klapalo knihami, které byly roztříděny podle výšky tónu do řad.

V tanečním projektu Země dvou tváří, kde vystupovalo 36 tanečnic různého věku ze třech ZUŠ, jsme dali dohromady rytmus na tělo (dupání, tleskání, pleskání, výkřiky, foukání atd.) Tanečnice byly rozděleny na dvě skupiny, které si spolu rytmicky povídaly a posléze splynuly v jednom rytmu.

Cena

Cena za tyto dílny je od 4000 Kč (dle rozsahu akce) plus cestovné 8 Kč/Km z Kostelce nad Orlicí.

KontaKt

Telefon

+420 737 020 078

E-mail

david@rytmysbernehodvora.cz